Z Warszawy do Paryża przez Limę

W listopadzie 2014 roku, w Warszawie, podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP 19) po raz pierwszy w historii szczytów klimatycznych, rozpoczęto w sposób formalny dialog dotyczący zmian klimatu pomiędzy przedstawicielami samorządów oraz biznesu a rządami państw.

O tym, że była to bardzo potrzebna inicjatywa świadczy fakt, że dialog ten kontynuowano podczas niedawno zakończonego Szczytu Klimatycznego Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-Moona.

Z okazji rocznicy tych wydarzeń przygotowana została wystawa pn. „Z Warszawy do Paryża przez Limę” oraz tematyczna konferencja o tym samym tytule.

Wartość edukacyjną wystawy podnoszą ciekawe informacje uzupełniające dokumentację fotograficzną, mamy nadzieję, że całość wystawy wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Warszawy.

Powyższe informacje pochodzą ze strony http://infrastruktura.um.warszawa.pl/galerie/wystawa-oraz-konferencja-pn-z-warszawy-do-pary-a-przez-lim

Plansze