Spacerkiem poWoli

Projekt realizowany wiosną 2010 roku. W jego ramach stworzyliśmy przewodnik po Dzielnicy Wola (można pobrać go TUTAJ). Zawiera on informacje i ciekawostki na temat dzielnicy, od momentu jej przyłączenia do Warszawy, aż po czasy współczesne. W przewodniku opisane zostały między innymi:

– dawna dzielnica żydowską, w tym ulica Krochmalna, na której mieszkał niegdyś Singer,
– dawne fabryki i zakłady przemysłowe, a także przemysłowcy związani z dzielnicą,
– sklepy i mniejsze zakłady rzemieślnicze zlokalizowane na Woli, kercelak,
– zasłużone dla Warszawy osoby, które spoczywają na cmentarzach wolskich rożnych wyznań,
– miejsca historyczne oraz miejsca walk powstańczych,
– miejsca związane z prozą Tadeusza Dołęgi Mostowicza, Marka Hłaski i Leopolda Tyrmanda.

W przewodniku znaleźć można również liczne zdjęcia, pochodzące z prywatnych zasobów autorów, a także ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy – Muzeum Woli oraz Archiwum Państwowego miasta stołecznego Warszawy. Oprócz zdjęć archiwalnych w przewodniku znalazły się również  zdjęcia współczesne.

Znaczna część nakładu publikacji została rozdystrybuowana na terenie Dzielnicy Wola do: bibliotek, szkół, kawiarni, instytucji kultury (Domów Kultury), muzeów, a także do punktu informacji turystycznej oraz innych miejsc.

 

Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy