Kontakt

Adres siedziby:
Łukawica 28
24-105 Baranów

KRS: 0000308804
NIP: 5272579181
REGON: 141489121

www.facebook.com/FundacjaCultus

fundacja@cultus.org.pl

Marta Rynkiewicz – prezeska zarządu
telefon +48 502-477-007
e-mail: mrynkiewicz@cultus.org.pl

Rafał Chwiszczuk – wiceprezes zarządu
telefon +48 601-243-359

e-mail: rafal@chwiszczuk.com
www.chwiszczuk.com

Nazwa banku i numer rachunku dla działalności statutowej:
38 1750 0012 0000 0000 2356 1786

Nazwa banku i numer rachunku dla działalności gospodarczej:
57 1750 0012 0000 0000 2165 3454