O nas

Fundacja Cultus działa od lipca 2008 roku realizując projekty o tematyce historycznej oraz społecznej. Do tej pory wydaliśmy 6 bezpłatnych publikacji varsavianistycznych, które dofinansowane były ze środków m.st. Warszawy (możesz je znaleźć w zakładce „do pobrania”. Niejednokrotnie organizowaliśmy również spacery, prezentacje i spotkania dotyczące historii Warszawy, a także prowadziliśmy fan page na portalu Facebook – Kuryer Starszawy, prezentujący przedwojenne artykuły prasowe.

Ponadto wspieramy projekty warszawskich artystów i animatorów kultury, zapewniając stronę formalną i finansową przedsięwzięć. W ten sposób umożliwiliśmy realizację projektu „Kino na b(l)oku”, w ramach którego na elewacji budynku na osiedlu Bródno wyświetlane były filmy dla mieszkańców. To także dzięki naszym staraniom na placu Dąbrowskiego w Warszawie w czerwcu 2013 roku stanęła niezwykła rzeźba Wojtka Józefowicza, upamiętniająca osobę i twórczość Mirona Białoszewskiego. Od maja 2013 roku prowadzimy Galerię W-Z, położoną na Placu Zamkowym, w przestrzeni publicznej miasta. Niejednokrotnie angażujemy się w przedsięwzięcia, które nie są finansowane z żadnych źródeł, a ich realizacja możliwa jest dzięki zaangażowaniu i wolontarystycznej pracy członków fundacji oraz wielu osób i instytucji.

Naszą fundację tworzą:

Rafał Chwiszczuk – autor kilku publikacji książkowych i kilkunastu wystaw fotograficznych o tematyce warszawskiej. Współpracował z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy, urzędem m. st. Warszawy, jego przedsięwzięcia objęli patronatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Sejmu RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Tworzył publikacje, wystawy, prezentacje m. in. dla: urzędu dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, urzędu dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Kancelarii Premiera RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Austriackiego Forum Kultury.
www.chwiszczuk.com

Marta Rynkiewicz – od 2005 roku pracuje w sektorze pozarządowym. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w koordynowaniu projektów pod względem merytorycznym, finansowym jak i organizacyjnym. Podczas swojej pracy zawodowej wielokrotnie organizowała konferencje, warsztaty, spotkania oraz imprezy o charakterze lokalnym i międzynarodowym. Była kierowniczką Biura Projektów Unijnych w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem, w roku 2009 współkoordynowała projekt „Wiersze w metrze”, w 2012 pełniła funkcję kierowniczki programowej Międzynarodowego Festiwalu Filmów o Handlu ludźmi 18/18, zajmując się kwestiami organizacyjnymi oraz współpracą z jury festiwalu. W roku 2015 pracowała na stanowisku koordynatorki ogólnopolskiego, edukacyjnego projektu skierowanego do dzieci – „Czytam sobie w bibliotece”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 2008 roku współtworzy organizację – fundację Cultus – realizującą projekty edukacyjne, artystyczne i społeczne. Ukończyła studia na kierunku kulturoznawczym na Uniwersytecie Warszawskim.