„La Pelle del Mondo” – Anna Pozzali

La Pelle del Mondo to projekt artystyczny włoskiej artystki Anny Pozzali, który składa się z 4 zasadniczych elementów: kontekstu wielokulturowego, tkanin, akcji szycia oraz prezentacji projektu szerokiej publiczności. Jest on kontynuacją tożsamych projektów zrealizowanych w Mediolanie i Berlinie. W ramach projektu przy współpracy z kobietami z różnych kultur mieszkających w Warszawie stworzyliśmy suknię. Proces szycia tworzył przestrzeń dla integracji, poczucia jedności oraz dzielenia się, co jest nie mniej istotne niż sam wymierny efekt końcowy. Efekty kilkumiesięcznej współpracy przedstawicielek wielu nacji i kultur zostały zaprezentowane w sierpniu 2013 roku w Galerii W-Z.