Społecznicy miasta miłosierdzia

Altruista, aktywista, działacz, dobroczyńca, dobrodziej, idealista, filantrop, wolontariusz, etc. Tak wiele jest określeń a tak mało ludzi…

W dzieje Warszawy wdarł się ponad 100-letni okres zaborów, który choć cieniem położył się na jej mieszkańcach – nie pozbawił ich ducha działania. Nie mogąc walczyć orężem stworzyli pożyteczne instytucje adresowane do słabych, chorych i starych, by mogli godnie przeżyć. Ludzie zamożni, chętnie dzielili się tym co posiadali, fundując: ochronki, szkoły, uczelnie, szpitale, domy starców i instytucje kultury. Dzięki temu wsparciu i nieformalnemu zjednoczeniu wszystkich warstw społecznych naród polski przetrwał i zyskał siłę do odbudowania w 1918 roku niepodległego bytu. Wystawa nasza oddaje hołd cywilnym bohaterom dawnej Warszawy przeszłym do Panteonu Historii Narodowej i ukazuje ich dzieła, te istniejące do chwili obecnej jako budowle, czy organizacje oraz pomniki. Zapraszamy do zapoznania się z tą ekspozycją obrazującą drobną cząstkę wielkich, czasem epokowych dokonań.

Wystawa jest częścią „Miasta Miłosiedzia” – wydarzenia, które odbędzie się 30 września na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Na placu, wewnątrz specjalnych namiotów, pojawi się ponad pięćdziesiąt róż

nego rodzaju instytucji, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, prezentujących swoją działalność społeczną i charytatywną. W trakcie „Miasta Miłosierdzia” zaprezentują się instytucje znane, takie jak Fundacja DKMS czy Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, obok mniejszych, działających lokalnie. Każda z instytucji przygotuje atrakcje dla zwiedzających. Będzie można zagrać w piłkę, wziąć udział w krótkich warsztatach, obejrzeć zdjęcia i filmy oraz porozmawiać z osobami, realizującymi projekty społeczne.

Działalność społeczna ma w Warszawie ponad stuletnią tradycję, która w ostatnich latach rozkwita na nowo. Pokazujemy to otwierając wystawę „Społecznicy Miasta Miłosierdzia” a jednocześnie dając możliwość zaprezentowania się obecnie działającym społecznikom.

Twórzmy dla innych i pomagajmy innym idąc śladem dobrych i sprawdzonych wzorców.