Stan Rzeczywisty

Stan Rzeczywisty (www.stanrzeczywisty.pl) to interdyscyplinary ruch artystyczny współtworzony przez artystów działających, mających pracownie twórcze i galerie na warszawskiej Pradze. Swoimi działaniami wytycza strefę, w której najważniejszym podmiotem jest „sztuka”.

Stan Rzeczywisty na kulturalnej mapie Warszawy tworzy artystyczną strefę, w której regułą jest bezpośredni dialog artystów z odbiorcami sztuki w autentycznych przestrzeniach pracowni i galerii sztuki.

Stan Rzeczywisty gościł w Galerii W-Z w lutym 2015 roku.

SR1