Wiersze w metrze

Głównym celem projektu „Wiersze w Metrze” była popularyzacja współczesnej poezji europejskiej poprzez jej prezentację w stołecznym metrze i przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięciu towarzyszyła polsko-angielska strona internetowa (wierszewmetrze.eu) oraz wydarzenia i przedsięwzięcia kulturalne mające na celu wzrost zainteresowania literaturą i zwiększenie czytelnictwa wśród mieszkańców Warszawy i Polski.

Jednocześnie celem projektu była promocja Warszawy jako miejsca optymalnego na prezentację i promocję współczesnej poezji wśród Polaków, a także miejsca obecności i współpracy z europejskimi Instytutami Kultury w ramach Stowarzyszenia EUNIC Warszawa Cluster. Ważnym założeniem projektu było dotarcie do osób nie mających na co dzień do czynienia z poezją nie tylko przez jej prezentację, ale też aktywny udział w jej tworzeniu (konkurs, festiwal) i odkrywaniu na terenie miasta (gra uliczna).

Projekt w znacznej mierze zorientowany był na dotarcie do młodzieży i rozwój jej potencjału twórczego, między innymi poprzez festiwal performing poetry z konkursem slamowym oraz warsztaty slamowe.

Tematem przewodnim drugiej edycji „Wierszy w Metrze” były zagadnienia związane z „Miastem i migracją” we współczesnej poezji europejskiej. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały happeningi i wydarzenia odbywające się w przestrzeni Warszawy, odbyła się poetycka gra miejska dla Warszawiaków.

Wiersze prezentowane były w metrze na Infoscreenach, w wagonikach metra oraz na bilbordach. Odbył się V Spoke’n’Word Festival zorganizowany w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim (warsztaty slamowe) oraz w klubie Powiększenie (Spoke’n Word Festiwal), po raz drugi został zorganizowany konkurs poetycki „Haiku dla Warszawy”, na który wpłynęło ok. 800 wierszy. Dzięki dwujęzycznej stronie internetowej „Wiersze w Metrze” projekt promowany był na terenie całej Polski oraz poprzez partnerskie instytuty kultury i ambasady w środowiskach obcojęzycznych.