La Pelle del Mondo

La Pelle del Mondo – to projekt włoskiej artystki Anny Pozzali, który składał się z 4 zasadniczych elementów: kontekstu wielokulturowego, tkanin, akcji szycia oraz prezentacji projektu szerokiej publiczności.

Uczestnicy projektu – mieszkanki ośrodka dla uchodźców na warszawskim Targówku, podopieczni fundacji dla Somalii, a także mieszkanki Warszawy obcego pochodzenia, jak i pozostali mieszkańcy miasta zaangażowani w projekt, mieli za zadanie wyszyć wspólnie suknię. Każdy z uczestników umieszczał na niej dowolny element czy symbol bliski własnej kulturze. Proces szycia stworzył przestrzeń dla integracji, poczucia jedności oraz dzielenia się, co było nie mniej istotne niż sam wymierny efekt końcowy. Te twórcze spotkania zachęcały uczestników do dzielenia się swoimi doświadczeniami z bycia migrantami, pozwoliły stworzyć nowe relacje, nawiązać znajomości.