FORMULARZ ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI

  Dane do wpłaty:
  Fundacja Cultus, ul. Wolska 66 m 70;
  numer konta: 57 1750 0012 0000 0000 2165 3454;
  tytuł przelewu: twój adres e-mail

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  ZAMAWIAM KSIĄŻKĘ:

  'Królowa Wisła' (cena: 45,00 PLN z przesyłką listem poleconym ekonomicznym)
  'Ulica Próżna i dzielnica żydowska w Warszawie' (cena: 60,00 PLN z przesyłką listem poleconym ekonomicznym)
  'Jak nie pić i żyć szczęśliwie' (cena: 30,00 PLN z przesyłką listem poleconym ekonomicznym)

  Przy zamówieniach większych ilości prosimy o kontakt: fundacja@cultus.org.pl, tel. 502-477-007

  adres do wysyłki książki

  ZAMAWIAM E-BOOKA 'Jak nie pić i żyć szczęśliwie':

  Epub (cena: 10 PLN)Mobi (cena 10 PLN)

  Chcę otrzymać fakturę

  Dane do faktury - imię i nazwisko lub nazwa firmy

  Dane do faktury - adres

  Dane do faktury - NIP

  Akceptuję poniższe oświadczenie (wymagane):
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail przez Fundację "Cultus" z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wolskiej 66/70, kod pocztowy 01-134.

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że fundacja „Cultus” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 66/70, 01-134 Warszawa, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, będzie przetwarzać Państwa dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail.

  Pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja „Cultus” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 66/70, 01-134 Warszawa.

  2. Z administratorem danych mogą skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: fundacja „Cultus”, ul. Wolska 66/70, 01-134 Warszawa, lub za pomocą poczty elektronicznej fundacja@cultus.org.pl.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do zrealizowania Państwa zamówienia, zgodnie z przepisami prawa, jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 „Zgodność przetwarzania z prawem”). Dane będą wykorzystywane do wysyłania Państwu zamówionych książek oraz wystawiania dokumentów finansowych (faktur). Po zakończeniu procesu zamówienia Państwa dane zostaną usunięte i nie będą ponownie przetwarzane.

  4. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

  5. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od fundacji „Cultus” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na fundacja@cultus.org.pl z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres fundacji. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

  6. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez fundację „Cultus”. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. Informujemy również, że fundacja „Cultus” dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.