Stan Rzeczywisty w Galerii W-Z

Zapraszamy na otwarcie wystawy „Stan Rzeczywisty w Galerii W-Z”! Spotkajcie się z nami i z autorami prac.

SOBOTA, 7 LUTEGO, GODZINA 19:00, GALERIA W-Z,
BUDYNEK SCHODÓW RUCHOMYCH NA PLACU ZAMKOWYM

Stan Rzeczywisty (www.stanrzeczywisty.pl) to interdyscyplinary ruch artystyczny współtworzony przez artystów działających, mających pracownie twórcze i galerie na warszawskiej Pradze. Swoimi działaniami wytycza strefę, w której najważniejszym podmiotem jest „sztuka”.

Stan Rzeczywisty na kulturalnej mapie Warszawy tworzy artystyczną strefę, w której regułą jest bezpośredni dialog artystów z odbiorcami sztuki w autentycznych przestrzeniach pracowni i galerii sztuki.

SR1