Wystawa plakatów Piotra Młodożeńca

Przy okazji 10. edycji festiwalu „Manifestacje Poetyckie” w Galerii W-Z zagościły plakaty Piotra Młodożeńca. Na wystawie prezentowane są prace artysty promujące wszystkie dotychczasowe edycje festiwalu, a także wiersze jego dziadka Stanisława (1895-1959), jednego z najwybitniejszych polskich futurystów.

Wystawę można oglądać do końca września, zapraszamy!
Galeria W-Z, Plac Zamkowy, budynek schodów ruchomych poziom dolny.

_____________________________________

PM