zamów książkę

Poniżej możesz zamówić książkę „Stolica wielu kultur”. Książka jest bezpłatna, jednak to Ty musisz pokryć koszty pakowania i wysyłki. Dane do wpłaty otrzymasz w mailu po złożeniu zamówienia.

Więcej o projekcie możesz przeczytać TUTAJ.
Książkę w wersji pdf możesz pobrać klikając TUTAJ.

Zamówienia przyjmujemy do 25 listopada.
______________________________

FORMULARZ ZAMÓWIENIA:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail do kontaktu (wymagane)

Zamawiam książkę "Stolica wielu kultur":

1 egzemplarz książki - darowizna na koszty pakowania i wysyłki: 10 złotych
2 egzemplarze książki - darowizna na koszty pakowania i wysyłki: 18 złotych
3 egzemplarze książki - darowizna na koszty pakowania i wysyłki: 24 złote

Adres do wysyłki

Akceptuję poniższe oświadczenie (wymagane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail przez Fundację "Cultus" z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wolskiej 66/70, kod pocztowy 01-134.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że fundacja „Cultus” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 66/70, 01-134 Warszawa, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, będzie przetwarzać Państwa dane osobowe tj.: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail.

Pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest fundacja „Cultus” z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 66/70, 01-134 Warszawa.

2. Z administratorem danych mogą skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: fundacja „Cultus”, ul. Wolska 66/70, 01-134 Warszawa, lub za pomocą poczty elektronicznej fundacja@cultus.org.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do zrealizowania Państwa zamówienia, zgodnie z przepisami prawa, jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 „Zgodność przetwarzania z prawem”). Dane będą wykorzystywane do wysyłania Państwu zamówionych książek oraz wystawiania dokumentów finansowych.

4. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

5. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od fundacji „Cultus” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na fundacja@cultus.org.pl z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres fundacji. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

6. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez fundację „Cultus”. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy również, że fundacja „Cultus” dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.