Dla bibliotek

Ponieważ jest dla nas ważne, aby książka dotarła do jak największej liczby osób potrzebujących wsparcia przygotowaliśmy specjalną ofertę dla bibliotek. Niezależnie od liczby zamówionych egzemplarzy pokryjemy koszty dostarczenia książki do jednego, wybranego przez Państwa miejsca. Koszt książki w wersji wydrukowanej to 20 złotych brutto, e-booka (epub, mobi) tylko 10 złotych brutto.

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko zamawiającego (wymagane)

Adres email do kontaktu (wymagane)

ZAMAWIAM KSIĄŻKĘ:

Zamawiam książkę 'Jak nie pić i żyć szczęśliwie' (cena: 20 PLN)

Ilość zamawianych egzemplarzy:

Adres do wysyłki książki

ZAMAWIAM E-BOOKA:

Epub (cena: 10 PLN)Mobi (cena: 10 PLN)

Chcę otrzymać fakturę

Dane do faktury - nazwa instytucji

Dane do faktury - adres

Dane do faktury - NIP

Akceptuję poniższe oświadczenie (wymagane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres pocztwoy oraz adres e-mail przez Fundację Cultus z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-134, przy ulicy Wolskiej 66/70 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zmianami). Podane powyżej dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia

 

_________________