Warszawski ruch społecznikowski

„Warszawski ruch społecznikowski” to tytuł trzeciej, bezpłatnie rozdawanej publikacji wydanej przez naszą fundację. Tym razem spojrzeliśmy w historię naszej stolicy pod kątem działań prospołecznych.

Warszawa, na przestrzeni wieków często nawiedzana przez pożary, powodzie, choroby; najeżdżana przez zaborców i okupantów potrzebowała przejawów dobroczynności. Budowano szpitale, przytułki, szkoły, jadłodajnie, biblioteki; organizowano zbiórki i loterie; zakładano organizacje. Przez wieki wpisali się w ten nurt uznani i zacni obywatele, firmy oraz instytucje, o których właśnie ten, bogato ilustrowany rzadkimi fotografiami album opowiada..

kliknij w obrazek, aby pobrać plik pdf