O nas

Fundacja Cultus działa od lipca 2008 roku realizując projekty o tematyce historycznej oraz społecznej. Do tej pory wydaliśmy 6 bezpłatnych publikacji varsavianistycznych, które dofinansowane były ze środków m.st. Warszawy (możesz je znaleźć w zakładce „do pobrania”. Niejednokrotnie organizowaliśmy również spacery, prezentacje i spotkania dotyczące historii Warszawy, a także prowadziliśmy fan page na portalu Facebook – Kuryer Starszawy, prezentujący przedwojenne artykuły prasowe.

Ponadto wspieramy projekty warszawskich artystów i animatorów kultury, zapewniając stronę formalną i finansową przedsięwzięć. W ten sposób umożliwiliśmy realizację projektu „Kino na b(l)oku”, w ramach którego na elewacji budynku na osiedlu Bródno wyświetlane były filmy dla mieszkańców. To także dzięki naszym staraniom na placu Dąbrowskiego w Warszawie w czerwcu 2013 roku stanęła niezwykła rzeźba Wojtka Józefowicza, upamiętniająca osobę i twórczość Mirona Białoszewskiego. Od maja 2013 roku prowadzimy Galerię W-Z, położoną na Placu Zamkowym, w przestrzeni publicznej miasta. Niejednokrotnie angażujemy się w przedsięwzięcia, które nie są finansowane z żadnych źródeł, a ich realizacja możliwa jest dzięki zaangażowaniu i wolontarystycznej pracy członków fundacji oraz wielu osób i instytucji.

Naszą fundację tworzą:

Tadeusz W. Świątek – znany varsavianista, dziennikarz i publicysta, działacz społeczny, pedagog, historyk, członek Komisji Historycznej Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Autor ponad tysiąca artykułów i felietonów dotyczących historii dawnej Warszawy, a także około 20 książek. Za swoją pracę odebrał liczne nagrody m. in Złotą Honorową Odznakę Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Medal Ministerstwa Kultury – Zasłużony Działacz Kultury, The World Medal of Freedom, Medal Zasłużony dl Senatu RP.

Rafał Chwiszczuk – autor kilku publikacji książkowych i kilkunastu wystaw fotograficznych o tematyce warszawskiej. Współpracował z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy, urzędem m. st. Warszawy, jego przedsięwzięcia objęli patronatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Sejmu RP, Muzeum Powstania Warszawskiego, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Tworzył publikacje, wystawy, prezentacje m. in. dla: urzędu dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, urzędu dzielnicy Targówek m. st. Warszawy, Kancelarii Premiera RP, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Austriackiego Forum Kultury.
www.chwiszczuk.com

Marta Rynkiewicz – pracuje w sektorze pozarządowym od 2005 roku i jest przekonana, że praca dla idei to jedyna sensowna droga. Pierwsze kroki stawiała w fundacji La Strada, to dzięki współpracy z tą organizacją poznała zasady funkcjonowania NGO. W fundacji Cultus zajmuje się pozyskiwaniem środków na prowadzenie działalności statutowej oraz stroną formalną i organizacyjną.